Folyamatos globális konfliktusok közepette nemzetközi szakértők gyűlnek össze, hogy megvitassák a béke intézményesítését

Világ

Március 14-én tartották meg az HWPL 8. éves megemlékezését a békéről és a háború megszüntetéséről szóló nyilatkozatnak (DPCW).

Csak 2023-ban az olyan konfliktusok, mint az orosz-ukrán háború, az Izrael-Hamász háború és számos nemzetközi vita több, mint 33 000 civil életét követelte, és milliókat kényszerítettek lakóhelyük elhagyására. Felismerve ezt a szörnyű valóságot, a Mennyei Kultúra, Világbéke, Fény Helyreállítása (HWPL), egy nemzetközi békéért felelős civil szervezet március 14-én tartotta a Béke és a Háború Megszűnésének Nyilatkozata (DPCW) 8. éves megemlékezését a béke képzési intézményében, Gapyeong-gunban, Gyeonggi-dóban, Dél-Koreában. Az esemény témája mélyen rezonált: “A béke tudatának építése: Az intézményes béke előmozdítása a kultúrák közötti párbeszéd és megértés révén”.

A DPCW 2016. március 14-i kihirdetése óta a HWPL következetesen évente megemlékezéseket tart a béke intézményesítése érdekében. Idén az eseményre mintegy 12 500 különböző területről – politikai, jogi, vallási, oktatási, média, valamint a női és ifjúsági szektorok képviselői – érkező kiváló szakértő gyűlt össze online és személyesen. A résztvevők közül mintegy 10 000 HWPL-tag a személyzet vezetésével rendezetten mozogva töltötte meg a megemlékezés helyszínét.

A 15 ország nemzetközi jogi szakértőivel együttműködésben kidolgozott DPCW 10 cikkből és 38 záradékból áll. Felvázolja a konfliktusok megelőzéséhez és megoldásához, a békés globális társadalom kialakításához szükséges elveket és eszközöket, és egyértelmű szerepeket határoz meg az egyének, közösségek és nemzetek számára a tartós béke elérésében.

Vidura Wickramanayaka, Srí Lanka buddhaszána, a vallási és kulturális ügyek minisztere gratuláló beszédében elmondta: “A békeprojektek megvalósítása során tanúsított elkötelezettség és odaadás nemcsak dicséretes, hanem egy harmonikusabb világ alapjait is megteremtette. Az egyének és szervezetek fáradhatatlan erőfeszítései, amelyek a háború befejezésének közös céljáért és a nemzetek közötti megértés előmozdításáért dolgoznak, valóban inspirálóak.”

A dél-koreai Daegak Buddhizmus Jogye Rend elnökeként Ven Beopsan, aki kilenc éve vesz részt a vallások közötti párbeszédben, hangsúlyozta a vallási vezetők részvételének fontosságát a béketeremtő erőfeszítésekben, beleértve a szentírások összehasonlító tanulmányozását is. Elmondta: “A kultúrák közötti párbeszéd és megértés a HWPL Vallások Világszövetségének Béke Irodájában található. A vallás gyökere egy, és jelentése valóban nemes érték”.

Miután rámutatott, hogy a vallás okozta konfliktusok veszélyeztetik a globális békét, Man-hee Lee, a HWPL elnöke azt mondta: “A különböző vallásoknak össze kell jönniük, meg kell ismerniük egymás értékeit, és a szentírások összehasonlító tanulmányozása révén eggyé kell válniuk. A vallási közösségeknek a szentírásokon alapuló hitet kellene gyakorolniuk, hogy együtt élhessenek az emberiséggel ezen a földön. Olyan világot kell teremtenünk, ahol az emberek vallástól függetlenül kommunikálnak, együttműködnek és segítik egymást”.

Végül az ünnepség a béke útját bemutató különböző előadásokkal zárult. Az előadás során volt egy olyan foglalkozás, ahol a DPCW 10. cikkének, 38 záradékának tartalmát ismertették egy előadáson keresztül, és megjelenítették egy virágokkal teli paradicsom képét, ahol a béke megvalósult.

A közelmúltban világszerte különböző tevékenységeket folytatnak a béke intézményesítésére. Kelet-Timorban a tervek szerint 2024-ben újságírók számára tartanak képzést, hogy a közvélemény figyelmét felhívják a békére. Otélio Ote úr, a Kelet-timori Sajtótanács elnöke elmondta: “Büszkén jelentem be, hogy a HWPL-lel való együttműködésünket egy egyetértési megállapodás aláírásával a béke újságírói oktatás megvalósítása érdekében. Ez a partnerség hangsúlyozza közös elkötelezettségünket a szólásszabadság, a sajtószabadság és a médiaintézmények függetlenségének előmozdítása mellett. A 2024-re előre tekintve a Kelet-timori Sajtótanács elkötelezett amellett, hogy támogassa a HWPL törekvéseit a kultúrák közötti párbeszédre és megértésre épülő intézményes béke fenntartható fejlesztése érdekében.” (x)