Évértékelő állománygyűlés Debrecenben

Rendőrség

Dr. Uzonyi Attila r. ezredes, a Debreceni Rendőrkapitányság vezetője 2015. március 9-én megtartotta évértékelőjét.
Dr. Uzonyi Attila, kapitányságvezető az értekezleten értékelte a Debreceni Rendőrkapitányság 2014. évben végzett munkáját. Az ezredes köszönetet mondott az állományának, akik az állampolgárok visszajelzései alapján és a számok tükrében is jó szakmai munkát végeztek az elmúlt évben.

Az ünnepi rendezvényt a rendőri állomány és a meghívott vendégek, társszervek képviselői mellett, megtisztelte jelenlétével Dr. Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere is. A város vezetője a polgárok nevében megköszönte a rendőrség munkáját és hangsúlyozta az együttműködés fontosságát.

Az évértékelőn részletesen elemezésre került Debrecen és a rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó települések bűnügyi és közbiztonsági helyzete. A rendőrkapitányság vezetője részletesen beszámolt a tett intézkedésekről, az elért eredményekről, a tendenciákról, a jövőben kitűzött célokról és azokról a területekről, ahol előrelépés szükséges.

Debrecenben a regisztrált bűncselekmények száma 2013. évhez képest 2014-ben 11,85 %-kal (7546-ról 6652-re) csökkent. A nyomozás eredményessége 2014. évben 60 % volt, amely 13 %-kal magasabb, mint előző évben.

A Debreceni Rendőrkapitányság illetékességi területén 2014. évben 13-al kevesebb, 24 rablás bűncselekmény történt, amely az előző évhez képest 35,14 %-os, míg a 2012. évhez képest 59,33%-os csökkenést jelent. Ezen bűncselekmény vonatkozásában 2014. évben 85,2%-os volt a nyomozás eredményessége.

Kiemelten fontos a lakásbetörések számának csökkenése, hiszen ezek azok a jogsértések, amelyek a lakosságot közvetlenül érintik. Az előző évhez viszonyítva számuk 9,91 %-kal (404-ről 364-re) csökkent.

A vagyon elleni bűncselekményeken belül 25,03 %-kal csökkent a lopások száma (3448-ról 2585-re). A garázdaság bűncselekmények száma 11,85 %-kal csökkent (380-ról 335-re).
A bíróság elé állítások száma 2014. évben 2012. évhez viszonyítva több mint a duplájára nőtt (2014: 494, 2013: 435, 2012: 245), mely azért fontos, mivel a lakosság szubjektív biztonságérzetére a gyors igazságszolgáltatás elé állítással lehet a legjobban hatni.
Az évértékelő állománygyűlés elöljárója Dr. Gyurosovics József r. dandártábornok, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője volt, aki a Debreceni Rendőrkapitányság tavalyi évi rendőri tevékenységét jónak és szakmailag eredményesnek értékelte, valamint meghatározta a rendőrkapitányság állománya részére a 2015-ös évben végrehajtandó feladatokat.