Játékszabályzat

A Debreceni Nap Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

1.Szervező:

 • A nyeremény játék szervezője a Debreceni Nap (Polyglott International Kft.).

2. Játékos:

 • A meghirdetett Játékban minden Facebook adatlappal rendelkező személy részt
  vehet. Ez alól kivétel a Debreceni Nap munkatársai, akik nem vehetnek részt a
  játékban.

3. A játék leírása:

 • A Debreceni Nap a nyereményjátékot hivatalos Facebook oldalán
  (https://www.facebook.com/debreceninaphu) keresztül hirdeti meg.
 • Nyereményjátékot hirdettünk meg azon játékosok között, akik a Debreceni nap
  Facebook oldalán a játék lebonyolítására létrehozott poszt alatt helyesen válaszolnak
  a feltett kérdésre: Ki a tűzoltók védőszentje?
 • A nyereményjáték 2022.01.31-ig tart, a soroslás nyertesét az eredeti posztban
  tesszük közzé.

4. A játék lezárása:

 • A nyereményjáték zárónapja: 2022.01.31. (hétfő) 14:00

5. Sorsolás:

 • A nyeremény sorsolásának időpontja: 2022.01.31. (hétfő) 14:00

6. A nyeremény:

 • A meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki: Honeywell szén-
  monoxid vészjelző X-sorozat XC70 készüléket.
 • A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

7. A nyeremény átvételének módja, helye és ideje:

 • A nyertest Facebook üzenetben értesítjük.
 • Személyes átvétel. Helye: Debreceni Nap iroda.

8. Adatkezelés:

 • A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre
  vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.
 • Az adatkezelés célja: az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való
  részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

9.A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása:

 • A Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi-
  és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

10. Záró rendelkezések:

 • A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a
  jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a
  jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a
  Facebook elveknek megfelelően használható fel.
 • A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba
  vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a
  Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára
  lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a
  Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a
  Játékból eredő kötelezettségek alól.