Bezerédj utca felújítása Debrecen

Igazi csapatmunka volt: a lakók is kellettek a debreceni Bezerédj utca leaszfaltozásához

Helyi hírek

A beruházás részleteiről sajtótájékoztató keretében számolt be a helyszínen Papp László polgármester és Barcsa Lajos alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője 2024. május 27-én. 

Amint azt Papp László elmondta, jó pár éve már, hogy a város fejlesztési programjainak nagyon-nagyon fontos, kiemelt eleme a közlekedésfejlesztés. Ez a folyamat az elmúlt egy-két évben gyorsult fel igazán, hiszen 2023-ban – bár sok szempontból nagyon nehéz év volt –, majd 2024-ben is nagy volumenű útépítések zajlottak, illetve zajlanak szerte a városban. Ebben az évben 57 utcát érint a város útfelújítási, útépítési programja. Ebből az 57 utcából 23 utcában építés történik, 26 utcának pedig a nagyfelületű aszfaltozása, részben vagy teljes egészében történő felújítása, valamint 8 lakótelepi szervizútnak a felújítása valósul meg ebben az évben. Összességében több mint 4 milliárd forintot fordít az önkormányzat 2024-ben Debrecenben az utak fejlesztésére, felújítására. A Bezerédj utca lakóival szemben régi adósságát törlesztette a város. Ezt Papp László polgármester úgy is említette, mint ennek a városrésznek egykori önkormányzati képviselője.

Barcsa Lajos 2014 óta képviselője ennek a területnek, s hatékonyan képviselte az itteniek érdekeit – mondta Papp László –, hiszen a múlt év őszén elindulhatott a Bezerédj utca átfogó fejlesztése.

Az utca elején egy szakasz már aszfaltozva volt, de 440 méter hosszan hiányzott a megfelelő útburkolat. Mivel a város az ilyen jellegű fejlesztések esetében komplexitásra törekszik, nem csak az útépítést kellett megoldani, de az elektromos kábelek kiváltását, a csapadékvíz elvezetését, a közvilágítás fejlesztését is. 11 lámpaoszlopot helyeztek el és 14 LED-es – vezérelhető, energiatakarékos – közvilágítási lámpatestet szereltek fel a Bezerédj utca felújítással érintett szakaszán. Fizikai és jogi értelemben is május közepére lett kész ez a fejlesztés. A múlt heti nagy esőzések során a csapadékvíz elvezetése már „vizsgázott”, s a tapasztalatok alapján lehet azt mondani, hogy jól vizsgázott, és nem volt emiatt fennakadás a közlekedésben.

Bezerédj utca felújítása Debrecen

Papp László örömét fejezte ki, hogy a városnak ebben a részében és ebben az utcájában is hozzá tudott járulni az önkormányzat ahhoz, hogy maga a környék, az utca élhetősége, komfortfokozata a korábbinál sokkal jobb legyen.

Barcsa Lajos arra emlékezett, hogy 2018-ban tartottak egy lakossági fórumot a Bezerédj utcaiakkal, akik közül többen kezdeményezték, hogy az önkormányzat aszfaltozza végig az utcát.  Ennek a legfontosabb feltétele az volt, hogy terület nélkül az önkormányzat nem tud utat építeni. Az utca lakói megértették, hogy ezt a feltételt csak közös erővel együttműködve lehet megteremteni, s ezért köszönet illeti őket. A tervek véglegessé válását követően elindulhatott a fejlesztéshez szükséges területek megszerzése, s a lakók jellemzően önkéntesen ajánlották fel ezeket a területeket. Az önkormányzat ellentételezésként ezeknek a lakóknak megoldotta a szükséges közműkiváltásokat és kerítésáthelyezéseket.

Bezerédj utca felújítása Debrecen

Papp László polgármester ennek alapján támogatta azt a kezdeményezést, hogy a Bezerédj utca aszfaltozása megtörténhessen, s így a múlt év szeptemberének végén pedig elindulhatott a kivitelezés. Barcsa Lajos gratulált a kivitelezőnek, hiszen a lakosoktól azt a visszajelzést kapta, hogy egy nagyon rugalmas kivitelezővel volt dolguk, aki biztosította a folyamatos közlekedés lehetőségét. Ez a sikeres beruházás tehát az önkormányzat, az itt lakók és a kivitelezők igazi csapatmunkájának eredménye. Barcsa Lajos azt is elmondta, hogy körzetében az elmúlt esztendőkben is több útfejlesztés zajlott. Példaként a Diófa utca addig még burkolatlan szakaszának leaszfaltozását említette, a közeljövőben pedig elindul a Gohér utca aszfaltozása.

A nagyfelületű aszfaltozások is jelentős mértékűek voltak, s jelenleg is azok a körzetben: így például a Gyergyó utcán aszfaltozás, a Bartók Béla utcán forgalmisáv-bővítés volt, s a Köntösgát sor teljes mértékű újraaszfaltozása is megtörtént. Az elmúlt hetekben a Böszörményi út és a Sinai Miklós utca egy-egy szakaszán volt aszfaltozás, jelenleg pedig magánberuházásban az egykori Domus áruház épülete mellett zajlanak ilyen munkálatok. Barcsa Lajos megköszönte a mindenkori aktuális munkák környékén lakók türelmét, s reményének adott hangot, hogy ezek a beruházások mindenki megelégedésére fognak szolgálni.