Papp László CATL gyár Debrecen

Minden a CATL szája íze szerint? Nekiment Papp Lászlónak a MIAKÖ

Helyi hírek

Több mint két hónapja, 2023. november 29-én a Kúria megsemmisítette a CATL debreceni gyárának katasztrófavédelmi engedélyét, a gyár építését azonban nem állították le, az építkezés az ítélet ellenére folyik tovább. Mi lehet ennek az oka? Hogyan történhet meg ez akkor, amikor a kormányzat és Papp László, Debrecen polgármestere állandó jelleggel azt hangsúlyozzák, hogy csak a legszigorúbb környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kaphatnak engedélyt és működhetnek a környezetszennyező akkumulátoripari létesítmények.

Az ítélet kapcsán tartott CATL-sajtótájékoztatón a gyár képviselői arra hivatkoztak, hogy ez még „csak” szóbeli ítélet, meg kell várni annak írásba foglalását. Az írásba foglalásra több hetet kellett várni, de sem a hatóság, sem pedig a CATL nem verte nagy dobra az ítélet megérkezését.

A pernyertes Horváth Nándor László pedig hiába várta azt, csak pár napja, egy bírósági iratbetekintés során olvashatta először, amit a katasztrófavédelmi hatóság már január 10-én kézhez kapott. Az írásbeli ítéletben a KÚRIA, a CATL katasztrófavédelmi engedélyét megsemmisítő döntését azzal indokolta, hogy a hatóság eljárása során olyan súlyos jogszabálysértés történt, amely egyértelműen megalapozta a CATL katasztrófavédelmi engedélyének megsemmisítését, ezért a hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte.

Sorra hirdeti meg debreceni álláslehetőségeit a CATL

Arról, hogy mi zajlott azután, miután a katasztrófavédelmi hatóság az írásbeli ítéletet megkapta, a megismételt eljárást lezáró végzésből kaphatunk információt. A végzésben foglaltak szerint a hatóság megkérdezte a CATL-t, hogy fenn kívánja-e tartani a korábbi eljárásban benyújtott biztonsági jelentését, valamint magát az eljárást, amelyre a CATL (mily meglepő) nemmel válaszolt. Mivel az alapeljárás kérelemre indul, a hatóság nem tehetett mást, mint lezárta az.

A CATL új céggel, új biztonsági jelentést készíttetett, amelyhez új eljárás megindítását kezdeményezte január 30-án a hatóságnál, amely el is indult, és már ott tartunk, hogy március 4-én személyes jelenlét nélküli közmeghallgatáson meg is vitathatjuk az új biztonsági jelentésben foglaltakat. Természetesen a hatóság és az önkormányzat élt az időközben módosított jogszabályi lehetőséggel, és nem személyes jelenléttel tartja meg a közmeghallgatást, a kérdéseket, észrevételeket emailben lehet csak feltenni.

Lefordítva az eseményeket a következő történhetett a CATL „ízlését” szem előtt tartó hatóság boszorkánykonyhájában, miután a Kúria döntésével megsemmisítette a korábban kiadott katasztrófavédelmi engedélyt: A CATL úgy dönthetett, hogy nem kér a megismételt eljárásból, ezért kérte annak megszüntetését, aminek a katasztrófavédelmi hatóság – megszüntető végzésével – eleget is tett. A CATL a Debreciner megkeresésére azt nyilatkozta, hogy:

„Fontos számukra, hogy minden jogszabálynak és hatósági előírásnak megfeleljenek, ezért kérték a KÚRIA ítélete nyomán indított eljárás megszüntetését, és január 30-án új iparbiztonsági engedélykérelmet nyújtottak be a katasztrófavédelemhez.”

Akkor még nem válaszoltak, hogy készül-e új biztonsági jelentés a beruházásról, amely a katasztrófavédelmi engedély alapját jelentené. Azzal, hogy új eljárást indítottak, azt érték el, hogy a Kúria ítéletében foglaltakat, mely szerint új eljárást és személyes jelenlétű közmeghallgatást kellene tartani, nem hajtják végre, vagyis kicselezték a Kúria döntését, és a megismételt eljárás helyett, amelynek része lehetett volna egy személyes közmeghallgatás, indítottak egy teljesen új eljárást, amely során a kötelező közmeghallgatás – az azóta módosított jogszabályok szerint -, lehet online tartott is. Így érték el, hogy ne kelljen újra átélniük azokat a pillanatokat, amelyeket az érdeklődő nép okozott nekik 2023. január 9-én. A kérdés adott, kinek a fejéből pattant ki, hogy feltegye a mindent eldöntő kérdést: a CATL fenntartja-e a biztonsági jelentését és magát az eljárást a megismételt eljárásban.

Zseniális húzás, meg kell hagyni! Azért azt megjegyeznénk, hogy a hatóság eljárást megszüntető végzésén a dátum 2024. január 31., míg az új eljárás kérelmezésének napja a CATL nyilatkozata szerint 2024. január 30. Tehát hamarabb beadták az új eljárás indítására vonatkozó kérést, mint ahogy a hatóság megszüntette volna a korábbit. Érdekes…

Pósán László örömhírt hozott: stratégiai megállapodást írt alá a CATL és a Debreceni Szakképzési Centrum

A CATL képviselőjének azon kijelentése, mely szerint, azért kértek új eljárást, mert szeretnének megfelelni a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek számunkra azt bizonyítja, hogy a korábbi biztonsági jelentésről saját maguk is azt gondolják, hogy az nem felelt meg a jogszabályi kötelezettségeknek, ezért készítettek egy újat, ami majd várhatóan meg fog felelni a hatóságnak. A gond csak az, hogy a CATL a korábbi, mára már visszavont – saját maguk által a jogszabályoknak nem megfelelőnek nyilvánított – biztonsági jelentése alapján kapott építési engedélyt és kapott egységes környezethasználati engedélyt is, így azok az engedélyek sem felelnek meg a vonatkozó jogszabályoknak. Mint tudjuk, a katasztrófavédelmi engedély megszerzése előfeltétele az építési engedély és az egységes környezethasználati engedély megszerzésének is. Nélküle a CATL nem rendelkezik sem építési, sem pedig egységes környezethasználati engedéllyel.

A KÚRIA ítélete és a CATL saját bevallása szerint sincs a hazai és EU-s jogszabályoknak megfelelő engedélye a CATL debreceni gyárának, mégis épül tovább, ezért a MIAKÖ az építésügyi és a környezetvédelmi hatóságnak, valamint a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt vezető Rácz Róbert főispánnak levelet írt, melyhez csatoltuk a Kúria ítéletét, amelyet az iratbetekintést követően kaptunk meg Horváth Nándor László pernyertes debreceni lakostól.

A KÚRIA ítélete alapján ELVÁRJUK a hatóságoktól, hogy indítsanak felülvizsgálatot a már kiadott építési engedély, valamint az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára, tegyenek lépéseket a CATL építésének azonnali leállítására. Annak érdekében, hogy a szükséges lépések minél hamarabb megtörténjenek.

“Zöld Kódex”, rózsaszín (füst)köd. Hiányosságoktól hemzseg Debrecen környezetvédelmi terve. Vélemény

A MIAKÖ a környezetvédelmi ügyészhez fordul, mivel az ő hatáskörébe tartozik az ehhez hasonló esetek kivizsgálása, ahol a hatóságok nem végzik megfelelően a feladatukat, miközben veszélyben lehet mindannyiunk környezete és ennek következményeként az élete!

Debrecen polgármesterétől, aki ezeket a környezetszennyező gyárakat Debrecenbe engedte pedig ELVÁRJUK, hogy tegyen meg minden lépést annak érdekében, hogy a CATL és a hasonló gyárak tartsák be a magyar és EU-s szabályokat, a Kúria döntését hajtsák végre, és ne törekedjenek azok kikerülésére, kijátszására, valamint ELVÁRJUK, hogy követelje meg a hatóságoktól az eljárásuk során a jogszerű működést, hiszen Debrecen érdekeinek és a benne élők érdekeinek a védelme a feladata! És nem utolsó sorban KÖVETELJÜK a nyilvános, személyes jelenléttel történő közmeghallgatást!

– Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület –