Szeged, víztorony

Sokba van az ivóvízellátás és a szennyvízelvezetés – állami támogatásra pályázik Debrecen

Helyi hírek

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázhatnak azok a helyi önkormányzatok, ahol a lakossági ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás költségei a víziközmű-szolgáltatás lakossági felhasználásból származó árbevételét jelentősen meghaladják. Így van ez Debrecenben is, ahol a lakossági célra átvett ivóvíz költsége jelentősen meghaladja a 320 Ft/m3 értéket. Ez a Debreceni Vízmű  esetében  nettó 649,20 Ft/m3, így Debrecen pályázik is az állami támogatásra – derül ki a jövő heti közgyűlés egyik előterjesztéséből.

A leiratban arról is szó esik, hogy Debrecen vízellátása két fő vízbázisra osztható. Az egyik a felszín alatti, amely 98 darab átlagosan 200 m mély kutat jelent, 8.000-10.000 éves kiváló minőségű rétegvizekkel, 3 db telephelyen. Ez képezi az ivóvízellátás alapját. A másik az 1976-ban üzembe helyezett és azóta is működő, a Keleti-Főcsatornára telepített felszíni víz tisztítóműből távvezetéken keresztül érkező vízmennyiség. Ez utóbbi alapvetően az ivóvízellátás szempontjából a tartalék, a város vízigényének kevesebb mint 30%-át jelenti.

A szolgáltatási díjak több mint 10 éve változatlanok, azonban évek óta lehetőség van a szolgáltatás támogatásának kérésére többek között abban az esetben, ha egy másik szolgáltatótól átvett víz esetén az átvett mennyiség 75%-a az ivóvízellátást szolgálja.

Ha Debrecen elnyeri a pénzt, akkor a Debreceni Vízműnek év végéig el is kell költeni azt

A pályázati kiírás szerint az az önkormányzat nyújthat be pályázatot, ahol a más víziközmű-szolgáltatótól  átvett ivóvíz költsége 2023. január 1-jétől meghaladja a nettó 320 Ft/m3 értéket. Ahogy a az előterjesztésből kiderült Debrecen jogosult a pályázat benyújtására, hiszen a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás támogatásának számításánál figyelembe vett fajlagos ráfordítása nettó 649,20 Ft/m3. Ez az összeg 2023. január 1-jétől továbbra is meghaladja a pályázati kiírás szerinti nettó 320 Ft/m3 értéket.

A nettó 329,20 Ft/m3 támogatási egységdíjjal számított támogatási összeg a lakossági célú felhasználásra átvett vízmennyiség után nettó 206.161.500 Ft, mely összegre az önkormányzat, mint Debrecen város 2023. évi lakossági célú ivóvíz ellátásához szükséges vízátvétel ráfordításának csökkentését szolgáló támogatásra pályázatot nyújthat be. A támogatás nettó összegű vissza nem térítendő költségvetési támogatásnak minősül.

Sikeres pályázat esetén az elnyert támogatást az önkormányzatnak egy összegben át kell utalnia a Debreceni Vízműnek. A támogatás felhasználásának végső határideje 2023. december 31.

60 százalékon a Civaqua: Elkészült a Vezér utcai kiegyenlítő víztározó – videó