Papp László „ötletelt” – érkeznek az új utca és területnevek Debrecenbe

Helyi hírek

Törvényi rendelkezés alapján minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található. Papp László polgármester neki is állt a feladatnak és számos javaslatot tett a közgyűlés számára.

Aki azt hinné hogy hasraütésszerűen érkeznek az elnevezések, annak kedvét az alábbi rendeletrészettel árnyékolnánk be.

A hivatalos földrajzi nevek megállapításakor figyelemmel kell lenni a helyi lakosság élő névhasználatára, a települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat, az egyéb szervezetek véleményére, továbbá a természet- és társadalomtudományok eredményeire, a történelmi hagyományokra, különösen a helytörténeti kutatásokra, az elpusztult települések nevére, ezen kívül a földrajzi környezetre, a mező- és erdőgazdasági művelési szerkezetre, a nemzetiségi viszonyokra, a nyelvi és nyelvhelyességi követelményekre. A nyelvhelyességi követelmények magukba foglalják a mindenkori akadémiai helyesírás követését és az arra épülő szabályok betartását.

A fenti szabályok figyelembevételével Papp László többek között az alábbi terület és utcaneveket javasolta Debrecen számára:

Tojama liget
Macska utca
Hentes utca
Rák utca
Fullánkos utca
Hosszúvíz utca

A lista közel sem teljes. A felsorolás és az egyes elnevezések mögötti indoklás a közgyűlési  előterjesztésben olvasható.

A Tojama liget elnevezés mögött pédául az áll, hogy a polgármester Tojama (japán város) és Debrecen közötti kulturális kapcsolatokat szeretné ápolni. Ez a terület a Békás-tó észak-keleti végén található domb – Sziklás csobogó és a csobogó “dombos” környezete  aszfaltozott gyalogos úttal körbevéve.

Ezek az utcák kaptak (új) nevet Debrecenben