Átadták a református egyház teológiai, lelkészi, szeretetszolgálati és pedagógiai díjait – debreceni díjazott is van

Helyi hírek

Átadták a Magyarországi Református Egyház (MRE) zsinatának idei teológiai, lelkészi, szeretetszolgálati és pedagógiai díjait a testület csütörtöki budapesti ülésén.

Az “Aranygyűrűs teológiai doktor” díjat Karasszon István, a Károli Gáspár Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető tanára kapta meg. A laudáció szerint Karasszon István az elmúlt évtizedekben “odaadóan szolgálta a magyar református teológiát”, és minden tőle telhetőt megtesz a tudományos utánpótlásért.
Az “Aranyokleveles teológus” díjat Hamar István nyugdíjas lelkipásztor vehette át. A díjazott az elhangzott méltatás szerint lelkészi szolgálata során egyaránt kiemelten foglalkozott az ifjúsággal, az egyházzenével, a diakóniai szolgálattal és a teológiával.

A Dobos Károly lelkészi díjat Tóth Győző, Becsvölgye-Kustánszeg-Csonkahegyhát lelkipásztora vehette át. Az elismerés odaítélésének feltétele legalább 20 éves lelkészi szolgálat és a gyülekezetét megőrző, példamutató emberi és hitbeli magatartás.

A szeretetszolgálati munkáért odaítélhető Kiss Ferenc-díjat idén Bori Gábor és egy hónapja elhunyt felesége, Bori Gáborné kapta meg azért “a csendes és áldozatos diakóniai szolgálatért, amit szinte észrevehetetlen szerénységgel végeztek” – hangzott el.

Az intézményes diakóniában szolgálóknak adható Juhász Zsófia-díjat Fruttus István Levente, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar Szociális Munka és Diakóniai Intézetének oktatója kapta, aki az indoklás szerint a diakónusképzés meghatározó, iskolateremtő alakja.

A református iskolaügyért végzett munkát elismerő Imre Sándor-díjat Német Lea, a Debreceni Református Kollégium leányinternátusának vezetője vehette át. Az intézményt 1985 óta vezető Német Lea életét a “vállalt szolgálatra” áldozta. Igazi pedagógusként és lelkipásztorként él és munkálkodik a rábízott diákok és munkatársak közösségében – hangzott el.