Istentisztelet vasárnap 10 órától

Helyi hírek

2015.február 1-jén, vasárnap 10 órakor úrvacsorával egybekötött istentiszteleti alkalmat tartanak a Nagytemplomban.

Az istentiszteleten igét hirdet: Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor.

Az igehirdetés alapigéje:

“Hát te mit mondasz? … Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. … Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!” (János 8, 5. 7. 11)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs beosztott lelkész

2. Fennálló ének:25, 1

3. Hirdetések

4. Főének:465, 1-4

5. Előfohász, Igeolvasás: János 8, 1-11

6. Imádság

7. Igehirdetés előtti ének:461, 1-2

8. Igehirdetés: János 8, 5. 7. 11 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

9. Igehirdetés utáni ének:223, 1. 5

10. Imádság, Úri ima

11. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2

12. Úrvacsora, ágendázik: Oláh István beosztott lelkész

(Úrvacsorai énekek: 437, 438, 440, 441)

13. Záró ének:166, 1-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor