Kik legyenek Debrecen új díszpolgárai?

Helyi hírek

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a hagyományokhoz híven – és 53/1997. (XII. 20.) Kr. rendelete alapján –április 11-e, a város napja alkalmából díszpolgári címet, pro urbe, mecénás és sajtódíjat adományoz.

„Debrecen Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozásával a közgyűlés kifejezésre juttatja nagyrabecsülését azok iránt, akik egész életükben a város és lakossága érdekében példamutatóan munkálkodtak. Ezzel ismeri el azok életművét, akik maradandót alkottak és ezzel hozzájárultak a város szellemi és anyagi gyarapodásához. E címmel tüntethető ki az, aki városunk nemzetközi hírnevét tovább erősítette.

„Debrecen Város Pro Urbe díja” elismerést adományoz a közgyűlés a városunk érdekében kifejtett jelentős tevékenység elismeréseként azon természetes és jogi személynek, közösségnek, aki/amely éveken keresztül munkálkodott a helyi társadalom javára az emberi tevékenység bármely területén.

„Debrecen Város Mecénása” díj adományozható a város gyarapodását, fejlődését szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli, jelentős anyagi támogatás elismeréseként – egyénnek és közösségnek egyaránt.

„Debrecen Város Sajtódíja” elismerés adományozható az elektronikus vagy írott sajtóban dolgozó újságírónak a városról való objektív tájékoztatás, a város népszerűsítése, az elért eredmények publikálása terén nyújtott kiemelkedő és magas színvonalú tevékenysége elismeréseként.

Az adományozásra javaslatot tehetnek a város polgármesterénél: az Önkormányzat képviselői, bizottságai, Debrecen város díszpolgárai és korábban kitüntető díjában részesített polgárai, a város közigazgatási területén működő intézmények, gazdasági egységek, tudományos intézetek, egyházak, társadalmi és civil szervezetek, továbbá korábban és a javaslattétel időpontjában is Debrecenben lakó vagy itt munkahellyel rendelkező polgárok. (Önjelölés nem fogadható el érvényes javaslatként.)

A fenti elismerések adományozására irányuló javaslatok beérkezésének határideje: 2015. február 10.

A javaslattételhez kötelezően szükséges formanyomtatvány a Régi Városháza (Piac utca 20. szám) portáin, a Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályán (Piac u. 20. I. emelet 55. számú iroda), valamint az Új Városháza (Kálvin tér 11. szám) lift előtti portaszolgálatánál szerezhető be, vagy letölthető innen.