Adventi istentisztelet lesz Debrecenben

Helyi hírek

Már negyedik éve, hogy Debrecen városa a történelmi egyházak vezetőivel együtt ünnepel a Kossuth téren, a mindenki Karácsonyfája mellett. Sok ezer ember jön el ezekre az adventi vasárnapokra, hogy megtapasztalják az ünnep várakozásában a szeretet, az önzetlen adakozás erejét. Az ilyenkor látható ünnepi műsorokban is megmutatkozik az összefogás ereje. A Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft koordinálásával a város nagyon sok kulturális intézménye, iskolája, óvodája lép fel ezeken az adventi alkalmakon. Idén sem lesz ez másképp!

János Evangéliumából a Logosz-himnusz egy részlete  lett idén az Advent inspiráló gondolata:

„…Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett…”János 1,1-14.

 

november 30. vasárnap 16.30 Kossuth tér • gyertyagyújtás

„AZ IGE VOLT AZ IGAZI VILÁGOSSÁG…”

15:30 órakor Adventnyitó Istentisztelet a Debreceni Református Kollégium Általános Iskolájának közreműködésével a Nagytemplomban. Az ünnepi al­kalmat követően 16:30 órakor a betlehemi csillag mutatja az utat a Város Ka­rácsonyfájáig, ahol Bosák Nándor római katolikus püspök, Kocsis Fülöp görög katolikus püspök és Bölcskei Gusztáv református püspök, valamint Papp László polgármester a többi – a baptista, az evangélikus és a görög katolikus – keresztény felekezet képviselői jelenlétében együtt köszöntik az ünneplőket. Az adventi koszorún meggyújtják az első gyertyát és kigyúlnak a belváros ünnepi fényei is. Közben a Szivárvány Gyermekkar énekel, és Újhelyi Kinga színművésznő előadásában részletet hallhatunk a Mária evangéliuma című műből.

A „Szeretet Asztalánál” az önzetlenség fontosságát hangsúlyozva ismét ka­láccsal és süteménnyel várjuk az ünneplőket. Az első adventi gyertyagyújtást követően 18 órától zenés áhítaton vehetünk részt a Nagytemplomban, ahol közreműködik Pálúr János orgonaművész.

 

december 7. vasárnap 16.30 Kossuth tér • gyertyagyújtás

„Ő JÖTT EL A VILÁGBA…”

„Debrecenből Betlehembe” – Keljünk mi is útra a pásztorokkal és bárányaik­kal! A Városháza elől 16:00 órakor indulnak el a téli viseletbe öltözött hagyo­mányőrzők, a „sivatagi nép”, a pásztorok. A Város Karácsonyfájánál Dr. Barcsa Lajos alpolgármester, Fekete András parochus, a görög katolikus egyház kép­viselője és Sipos Barnabás ortodox pap, az ortodox egyház képviselője mond­ja el adventi gondolatait, majd közösen meggyújtják a második gyertyát. A Gyergyószárhegyről érkező gyermekek adventi énekeket hoznak ajándékba, majd a görög katolikus és az ortodox kórus énekel.

 

december 7. vasárnap 19.30 Református Nagytemplom

A DEBRECENI HELYŐRSÉGI ZENEKAR KONCERTJE, SZTÁRVENDÉG: PÁL DÉNES

Egy feladatokkal teli évet maga mögött hagyva, az 5. Bocskai István Lövész­dandár ismét adventi ajándékkoncerttel zárja az esztendőt. Katonáink a hadműveleti területeken végzett missziós feladatok mellett szá­mos nemzetközi és hazai gyakorlaton teljesítettek kiválóan, és jelenleg is több százan vannak külföldön, akik közül sokan családjuktól távol fogják tölteni a karácsonyt.

A koncert ingyenesen látogatható

 

december 14. vasárnap 16.30 Kossuth tér • gyertyagyújtás

„A VILÁGBAN VOLT…”

„Debrecenből Betlehembe” – a Városháza elől 16:00 órakor énekszóval ismét útra kelünk a hagyományőrzőkkel és a bibliai sokasággal. A Város Karácsony­fájánál Dr. Széles Diána, Pető Albert lelkész a Baptista Egyház és Réz-Nagy Zoltán evangélikus lelkész, az Evangélikus Gyülekezet képviselői mondanak köszöntőt, majd közösen meggyújtják a harmadik gyertyát. Ez alkalommal Bíró Gergő valamint a baptista kórus énekel, majd a Debreceni Református Kollégi­um Általános Iskolájának adventi műsora teszi teljessé az ünnepet.

December 14 . vasárnap 18.00 Kölcsey Központ, Nagyterem

GYERTYAFÉNYKERINGŐ – KARACSONYI VALCEREMONIA

„Lehet-e nagyobb boldogság a Földön, mint az angyalok táncát utánozni?”

Az adventi várakozás idejében immáron hagyomány, hogy a Valcer Táncstú­dió karácsonyi gálaműsorral várja az ünnepre készülőket:

„Ha a táncunkat nézed, a szívünk szavait hallod.”

A Valcer – család népes tábora mellett a táncszerető közönség érdeklődésére is számot tartó karácsonyi gálaműsor számtalan meglepetést tartogat. Az ün­nepi hangulatot megalapozó Gyertyafénykeringő mellett az iskola néptáncos és zenetagozatos növendékei régmúlt karácsonyok hangulatát idézik, a ver­senytáncosok káprázatos standard és latin szólókat mutatnak be, a formációs táncosok pedig a karneváli táncaikból adnak ízelítőt. A kétórás program tán­cos utazás lesz a világ körül.

Belépődíj: 1600 Ft
december 21. vasárnap 16.30 Kossuth tér • gyertyagyújtás

„ÉS A VILÁG ÁLTALA LETT…”

A Városháza elől induló menetben immár a betlehemi történet minden részt­vevője szerepel. A Város Karácsonyfájánál Komolay Szabolcs alpolgármester, Felföldi László római katolikus püspöki helynök és Balogh Barnabás a Magyar Református Szeretetszolgálat lelkész-igazgatója mondják el adventi gondola­taikat, együtt meggyújtják a negyedik gyertyát, közben Debrecen fiatal tehet­ségeit és a görög katolikus kórust hallhatjuk. A Szentföldről Debrecenbe a Kolping Család Egyesület segítségével jut el a Betlehemi Láng, melynek fénye minden család számára meghozza a béke és szeretet üzenetét. A lángból az Add tovább! – faházból december 24-ig mindenki vihet haza az otthonába. A betlehemi hajlékban a gyermek Jézus megjelenésével beteljesedik az ünnep…

ÚJDONSÁG!

 

december 24. szerda 17.00-19.00 – SZENTESTE DÉLUTÁNJA – KÁNTÁLÁS VÁROSSZERTE

A kereszt(y)én(y) felekezetekkel együttműködve régi szokást szeretnénk meg­erősíteni, december 24-én, a város különböző lakótelepeire kántálni hívjuk és várjuk mindazokat, akik jelenlétükkel és közös énekükkel szeretnék megaján­dékozni mindazokat, akik egyedül töltik a szenteste óráit.

A karácsonyi énekes, esetleg verses köszöntőt általában kántálásnak nevez­ték, de néhol angyali vigasság néven emlegették. Karácsony vigíliáján vagy az előtte levő adventi időszakban házról házra járva énekeltek a kántálók. Az ünnep gondolatkörét felidéző énekekhez gyakran kapcsolódtak köszöntők, jókívánságok, rigmusok, prózai szövegek is.

Különleges szépsége az alkalomnak, hogy a kereszt(y)én(y) közösségek ös­szehangoltan 17 és 19 óra között adják át ezt az énekes ajándékot Debrecen lakosainak.

Az adott területeken kántáló közösségek szívesen fogadják a csatlakozást:

Csapó utca – Debreceni Baptista Gyülekezet

Gyülekező: 17 óra – Szappanos utca

Fényes Udvar – Debrecen Attila téri Görög Katolikus Egyházközség

Gyülekező: 17 óra – Fényes Udvar játszótér

Újkert – Debreceni Megtestesülés Plébánia

Gyülekező: 17 óra – Jerikó utcai posta

Tócóskert – Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség

Gyülekező: 18 óra – Tócóskert, Piac tér, Angyalföld tér