A Bizottság pénzbírság kiszabását kéri az Európai Bíróságtól Lengyelországgal szemben

Európa

A lengyel bírák függetlensége: A Bizottság pénzbírság kiszabását kéri az Európai Bíróságtól Lengyelországgal szemben a Legfelsőbb Bíróság fegyelmi tanácsának tevékenysége miatt.
Az Európai Bizottság a mai napon két olyan döntést is hozott, melyek az Európai Bíróság határozataival kapcsolatosak, és azokkal a lengyel hatóságok által meghozott intézkedésekkel függenek össze, melyek továbbra is aláássák a lengyel igazságszolgáltatási rendszer működését.

Először is a Bizottság úgy határozott, hogy felkéri a Bíróságot, szabjon ki pénzbírságot Lengyelországgal szemben annak érdekében, hogy az ország teljesítse a Bíróság ideiglenes intézkedéseket elrendelő (2021. július 14-i) végzését. Az EUMSZ 279. cikke alapján kérelmezett végzés a lengyel Legfelsőbb Bíróság fegyelmi tanácsának működésére, valamint a bírói függetlenséget érintő további lengyel jogi rendelkezések felfüggesztésére vonatkozik. A Bizottság azt kéri a Bíróságtól, hogy szabjon ki napi kényszerítő bírságot Lengyelországgal szemben mindaddig, amíg az ország teljes mértékben végre nem hajtja a Bíróság végzésében előírt intézkedéseket.
Másodszor, a Bizottság úgy határozott, hogy az EUMSZ 260. cikkének (2) bekezdése alapján felszólító levelet küld Lengyelországnak, amiért az ország nem hozta meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy maradéktalanul teljesítse a Bíróság (2021. július 15-i) ítéletét, miszerint a bírákkal szembeni fegyelmi rendszerre vonatkozó lengyel törvény nem egyeztethető össze az uniós joggal. Ha a Bizottság úgy találja, hogy a mai felszólító levélre Lengyelország nem küld kielégítő választ, a Bizottság ismét a Bíróság elé viheti az ügyet.

A teljes sajtóközlemény itt olvasható (angolul).