Betegellátás még jobb színvonalon

Egyetem

A betegbiztonság és az ellátás szakmai megfelelőségének növelésére készült módszertani anyag az egyetemen a BELLA nevű pályázatban.

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 950 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Európai Uniótól a „Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban” című projektre.

A 2014 novemberében záruló pályázatban konzorciumi partnerként a Debreceni Egyetem is részt vett. A Betegellátók Akkreditációja az ellátás biztonságáért (BELLA) elnevezésű programban az intézmény a klinikai audit-rendszer módszertanának kialakításával járult hozzá a TÁMOP 6.2.5./A sikeres megvalósításához.

A betegellátásban szakmai irányelvek és protokollok határozzák meg, hogyan kell ellátniuk az orvosoknak és a szakdolgozónak a betegeket. De hogy ez a valóságban is maximálisan érvényesüljön, és például egy magas vérnyomásban szenvedő beteget megfelelően vizsgáljanak ki, a legjobb diagnosztikus eszközöket használják, és a számára legeredményesebb, legkevésbé kockázatos gyógyszert alkalmazzák, ehhez készült módszertani útmutató a klinikai audit, mint szakmai minőségfejlesztő módszer számára.

Gődény Sándor, a Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézetének egyetemi docense, a konzorciumi partner szakmai koordinátora úgy foglalta össze az egyetem feladatait, hogy a pályázatban aktualizálták a klinikai audit irányelvét, és kidolgozták bevezetésének, valamint alkalmazásának módszertanát. A módszertani anyagot elkészítették mind a vezetőknek mind a dolgozóknak, annak érdekében, hogy a szakmai minőség színvonala az ellátás minden szintjén folyamatosan javuljon.

A pályázat kétéves futamideje alatt a Debreceni Egyetemen hét szakember azt is vizsgálta, hogy a betegellátás során milyen módszerekkel lehet legkedvezőbben bevezetni a szakmai irányelvek gyakorlati megvalósulását értékelő klinikai auditot. Értékelték ezek gátló tényezőit is, és többek között olyanokat találtak, mint az időhiány, a megszokott munka, a gyakorlati ismeretek hiánya vagy a kivételezett eljárás a beteggel.

Az ellátás színvonalát növelő módszertani anyagot kézikönyvben foglalták össze, amelynek kivonatát a pályázatban résztvevő pilot intézmények is megkapták, hogy ezzel segítsék a klinikai audit módszerének bevezetését és a betegbiztonságot.

Gődény Sándor hozzátette: a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán már a hallgatók is találkoznak ezekkel a módszerekkel, hiszen hazánkban elsőként itt oktatják a klinikai audit és indikátorai nevű tantárgyat.

unideb.hu