Formabontó tanácskozás

Egyetem

Tudományos konferencián és bensőséges ünnepségen köszöntötték Sárvári Mihály professzort hetvenedik születésnapja alkalmából.

A fenntartható növénytermesztés fejlesztési lehetőségei címmel tartott november 21-i tanácskozás formabontó volt, hiszen egyetlen tudományos előadást hallhattak az érdeklődők, a többi előadó az új eredményeket tartalmazó cikkeit színvonalas megjelenésű kötetben nyújtotta át a tanácskozás résztvevőinek.

Pepó Péter, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Növénytudományi Intézet igazgatójának megnyitó szavai után Sárvári Mihály előadása következett a fenntartható növénytermesztés fejlesztési lehetőségeiről.

A professzor előadásában kiemelte, hogy a fenntartható növénytermesztés fejlesztési lehetőségei széleskörűek és kiemelkedően fontosak, hiszen a világon a népesség növekedése következtében csökken az egy főre jutó szántóterület. Növelni kell a növények termésmennyiségét, mindezt a klímaváltozás közepette, emellett hatékonyabb vízgazdálkodásra van szükség. A jövőben még nagyobb gondot kell fordítani az ökológiai-, biológiai- és agrotechnikai tényezők közötti interakciók harmonizálására, mert csak így növelhető a termésbiztonság. További kutatásokat kell végezni az agrotechnikai tényezők racionalizálása céljából.

Az előadást követően elsőként Pepó Péter intézetigazgató idézte fel a Sárvári professzor eddigi életútját, adott áttekintést az életpályájáról, mint tanítvány, mint kolléga, mint barát.

Elmondta, hogy az ünnepelt termelőszövetkezetben kezdett el dolgozni, amely alapot jelentett szakmai, oktatói és tudományos munkájához. A Debreceni Agrártudományi Egyetem Tangazdaságában vetőmagtermesztő mérnökként kezdte pályáját, majd a Növénytermesztési Tanszékre került. Sok tudományos területtel foglalkozott az elmúlt évtizedekben, de az örök „szerelme” a kukorica lett és maradt is, ennek a növénynek hazánkban és nemzetközileg is az egyik legjobb ismerője. Széleskörű publikációs tevékenységét bizonyítja a közel 600 tudományos közleménye magyar és idegen nyelven.

Jolánkai Márton, az MTA Talajtani, Vízgazdálkodási és Növénytermesztési Tudományos bizottság elnöke elismeréssel szólt Sárvári Mihály tevékenységéről, és örömmel jelentette be, hogy a szakma legnagyobb díját, a Surányi János Emlékérmet Sárvári Mihálynak ítélte oda a bizottság, melyet Izsáki Zoltánnal, a Szent István Egyetem professzorával közösen adtak át az ünnepségen.

Ezt követően Nagy János egyetemi tanár, rektorhelyettes, Komlósi István egyetemi tanár, dékán, Pető Károly dékán, Nemessályi Zsolt egyetemi tanár, a DAB elnöke mondott köszöntőt, méltatták a professzor munkásságát. A pályatársak, tanítványok miközben sokoldalúan értékelték a professzor kutatói, oktatói, tudományszervezői és közéleti tevékenységét, felidézték a hozzá kötődő személyes emlékeiket és élményeiket is.

unideb.hu